Hopp til hovedinnhold

E-læringskurs

Alle verjer skal gjennomføre eit introduksjonskurs for nye verjer som gir ei grunnleggjande innføring i ei rekkje av temaa som kan bli aktuelle i eit verjemål. Kurset ligg på verjemålsordninga sin eigen kursportal, der verjene loggar inn via Mine verjemål.

På den same kursportalen ligg òg ei rekkje andre kurs som er relevant for verjer. Nokre av kursa handlar om grunnleggjande av til dømes samtalemetodikk og negativ sosial kontroll, medan andre kurs handlar om korleis ein løyser meir spesifikke tema som kapitalforvaltning eller kva som er oppgåvene til verja i samband med arveoppgjer.

Opplæring frå statsforvaltaren

Sjekk med den lokale statsforvaltaren din for kurs i verjemål.