Hopp til hovedinnhold

Hvem kan være verge?

For å bli verge må en person være egnet for det aktuelle vergeoppdraget. Det vil variere fra oppdrag til oppdrag hva dette innebærer. Noen ganger kan det være en nærstående, et familiemedlem, en venn eller kollega. I andre tilfeller kan det være behov for en profesjonell verge.

Statsforvalteren legger vekt på at vergen er flink til å håndtere utfordringer, har kjennskap til regelverk og offentlige instanser, er flink til å formulere seg, har orden i egen økonomi og at hen liker å gjøre noe for andre. Statsforvalteren avgjør hvem de oppnevner som verge, og tar som regel valget i samråd med personen som skal ha verge.

For at en person skal bli oppnevnt som verge kreves det også at den kommende vergen:

  • samtykker til oppnevningen
  • ikke selv er under vergemål
  • har god vandel. Faste verger og verger som ikke er nærstående skal fremlegge politiattest

Statsforvalteren sørger for nødvendig opplæring og ser til at vergen utfører vervet på en forsvarlig måte.

Nærstående verge

Ektefelle eller samboer kan bli oppnevnt som verge dersom dette statsforvalteren vurderer at det er uproblematisk. Dersom personen som har behov for verge har barn med andre enn sin ektefelle/samboer (særkullsbarn), skal disse om mulig høres. Ektefelle eller samboer bør ikke oppnevnes som verge dersom noen av særkullsbarna er uenige i oppnevningen. Statsforvalteren kan også vurdere å oppnevne en utenforstående (fast) verge dersom det er uenighet i familien, og statsforvalteren anser dette å være til det beste for personen det opprettes vergemål for.

Søknad om å bli verge eller representant