Hopp til hovedinnhold

Den som har verge kan selv be statsforvalteren om å avslutte vergemålet. Siden vergemål er frivillig vil statsforvalteren da oppheve vergemålet. Andre grunner til å oppheve vergemålet kan være at personen ikke lenger trenger vergemålet fordi hen ikke trenger hjelp lenger eller fordi hen har funnet andre måter å få hjelp på.

Også nære slektninger kan be om at vergemålet skal oppheves. Statsforvalteren kan selv bestemme at vergemålet opphører hvis vilkårene for vergemål ikke lenger er oppfylt.