Hopp til hovedinnhold

Forvaltning av verdier for mindreårige

Det er den mindreårige sammen med vergen som skal bestemme hvordan den mindreåriges penger skal brukes. Pengene skal stå på en konto i navnet på den mindreårige, men vergen kan bruke kontoen til å betale utgiftene for den mindreårige. Vergen må søke til statsforvalteren dersom hen skal bruke mer enn det den mindreårige har i inntekt.

Hvis den mindreårige har mer penger enn to ganger folketrygdens grunnbeløp (2G), skal disse pengene stå på en konto som disponeres av statsforvalteren.

Hvis den mindreårige eier andre eiendeler som hus eller annen fast eiendom, innbo og løsøre, skal vergen sikre disse. Eksempler på dette kan være at vergen hjelper til med å skaffe et lager for ting den mindreårige ikke bruker, eller at vergen sørger for at noen gjør nødvendig vedlikehold og ser til fast eiendom. Vergen skal i tillegg sørge for forsikring av eiendelene når det er nødvendig. Vergen rapporterer til statsforvalteren om hvilke eiendeler vergen passer på/forvalter og skal føre regnskap over inntekter og utgifter.

Næringsvirksomhet

Når du har fylt 15 år kan du opprette et enkeltpersonsforetak og drive næringsvirksomhet dersom du og dine foreldre/verger har fått godkjenning fra oss. Du kan ikke opprette andre selskapsformer enn enkeltmannsforetak.

For å få godkjenning til å opprette enkeltpersonsforetak må du sammen med dine foreldre/verger sende søknad til oss.

Hvordan søke?

Elektronisk søknadskjema finner du her.

Hva må søknaden inneholde?

 • Skriftlig samtykke fra dine foreldrene/vergene.
 • Opplysninger om hvilken næringsvirksomhet som du skal drive:
  • formålet med virksomheten
  • beskrivelse av hva skal virksomheten skal gjøre
  • beskrivelse av virksomhetens forretningsplan
 • Dine forutsetninger for å drive næringsvirksomheten:
  • informasjon om det er nødvendig med forkunnskap for å drive virksomheten, og om du har dette eller hvordan du skal få den kunnskapen.
  • beskrivelse av hvordan du skal ha tid til å være ansvarlig for en virksomhet i tillegg til eventuelt skolearbeid.
 • Opplysninger om virksomhetens risiko og finansieringsplan:
  • oversikt over forventede inntekter og utgifter
  • bruk av dine penger til virksomheten hvis det er aktuelt
  • er det behov for å ta opp lån i forbindelse med virksomheten?
  • er det behov for å kjøpe tjenester, eiendeler eller lignende?
  • beskriv hvordan det skal føres regnskap
 • Informasjon om vergene skal føre tilsyn med virksomheten.

Hva skjer etter jeg har sendt søknaden?

Vi oppretter sak når vi mottar søknaden. Du og dine foreldre/verger vil motta et foreløpig svar med generell informasjon om hva vi trenger for å behandle søknaden og anslått saksbehandlingstid. Du vil få vedtak i posten når saken er ferdig behandlet.

Når trenger du ikke å søke?

Hvis du har fylt 18 år er du myndig og det er ikke lenger behov for vårt samtykke til å opprette enkeltpersonsforetak.