Hopp til hovedinnhold

Lær mer om vergemål

E-læringskurs

Alle verger skal gjennomføre et introduksjonskurs for nye verger som gir en grunnleggende innføring i en rekke av temaene som kan bli aktuelle i et vergemål. Kurset ligger på vergemålsordningens egen kursportal, hvor vergene logger inn via Mine vergemål.

På den samme kursportalen ligger også en rekke andre kurs som er relevant for verger. Noen av kursene handler om grunnleggende av for eksempel samtalemetodikk og negativ sosial kontroll, mens andre kurs handler om hvordan en løser mer spesifikke temaer som kapitalforvaltning eller hva som er vergens oppgaver i forbindelse med arveoppgjør.

Introduksjonskurset for nye verger er også mulig å prøve ut som gjestebruker for pårørende eller andre som har interesse for vergemål. Du logger i såfall inn via https://kurs.vergemal.no/login/index.php?theme=boost. Brukernavn er gjest og passord er vergemål1. (Idet introduksjonskurset er obligatorisk for nye verger, anbefaler vi den som er verge å ta kurset med sin egen bruker gjennom Mine vergemål, hvis ikke vil det ikke bli registrert at du har tatt kurset, og du vil måtte ta det på nytt.)

Arrangement

Her vil vi oppdatere informasjon i forbindelse med seminarer, kurs eller tilsvarende aktivitet. Det er for tiden ingen planlagte arrangement.

Årsmelding

Du kan lese status for vergemålsordningen i årsrapportene for Sivilrettsforvaltningen

Årsrapport Sivilrettsforvaltningen 2023

Årsrapport Sivilrettsforvaltningen 2022

Frem til 2021 produserte vi egne årsmeldinger for vergemålsfeltet:

Årsmelding vergemål 2021

Årsmelding vergemål 2020

Årsmelding vergemål 2019