Her kan du finne lenke til skjema som skal brukes gjennom de forskjellige fasene av et vergemål. Skjemaene i tabellen under er tilgjengelig på Altinn. Dersom du leter etter andre skjema eller ønsker utskriftsvennlige versjoner av skjemaene, kan du finne alle skjemaene på siden med utskriftsvennlige versjoner av alle skjema. Der finner du skjemaene både på bokmål og nynorsk. 

Elektroniske skjema

 
# Skjema Beskrivelse Kategori
1 Melding til statsforvalteren Egner seg for generelle henvendelser til statsforvalteren Generelle skjema
2 Begjæring om vergemål Benyttes for å søke om å få opprettet vergemål. For pårørende
3 Melding om behov for vergemål   For pårørende
4 Melding om behov for vergemål for mindreårig person Dette skjemaet tilsvarer skjema for melding om behov for vergemål, men retter seg spesifikt mot mindreårige For pårørende/andre
5 Søknad om statsforvalterens godkjenning Skal benyttes for alle typer søknader om godkjenning fra statsforvalteren For verger
6 Vergeregnskap/Fullstendighetserklæring Årlig erklæring om regnskap og formueforvaltning for verger med regnskapsplikt For verger
7 Samtykkeerklæring Et skjema for at vergehavende skal kunne gi samtykke til opprettelse, og omfanget, av vergemålet. For vergetrengende
8 Vergeerklæring   For verger
9 Økonomisk status for person med verge Skjema som benyttes for å beskrive den vergetrengendes eiendeler, gjeld og andre økonomiske forhold. For verger
10 Søknad om vergegodtgjørelse Søknadsskjema som skal benyttes for utbetaling av godtgjøringer til vergen For verger
11 Søknad om å bli verge eller representant Dette skjema skal benyttes for å søke om å bli verge, eller representant for enslig mindreårige asylsøkere For potensielle verger/representanter
12 Endring av produktskjema Skjema for at bankene kan melde rentejustering For banker

 

Papirskjema:

Du finner enda flere skjema i utskriftsvennlig versjon på siden for papirskjema.

 

Informasjonsskriv for representantordningen på ulike språk

18 Informasjonsskriv representantordningen - Russisk
19 Informasjonsskriv representantordningen - Serbisk
20 Informasjonsskriv representantordningen - Albansk
21 Informasjonsskriv representantordningen - Kurmanji
22 Informasjonsskriv representantordningen - Kurdisk sorani
23 Informasjonsskriv representantordningen - Norsk
24 Informasjonsskriv representantordningen - Engelsk
25 Informasjonsskriv representantordningen - Fransk
26 Informasjonsskriv representantordningen - Dari
27 Informasjonsskriv representantordningen - Tigrinja
28 Informasjonsskriv representantordningen - Arabisk
29 Informasjonsskriv representantordningen - Somali
30 Informasjonsskriv representantordningen - Urdu
31 Informasjonsskriv representantordningen - Pashto
32 Informasjonsskriv representantordningen - Farsi