Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt gir deg mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi eller dine personlige interesser hvis du i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv.

En fremtidsfullmakt er litt som et testament og sier noe om hvordan du ønsker at dine interesser skal ivaretas dersom du blir ute av stand til å gjøre det selv. Ved å nedfelle dine ønsker for fremtiden om hvem som skal hjelpe til med hva, kan du sikre at din vilje og dine ønsker blir gjennomført selv om du på et senere tidspunkt i livet for eksempel skulle bli dement.

Fremtidsfullmakt er altså et alternativ til vergemål. Det gir en mulighet til å selv ta kontroll over egne forhold i en potensiell fremtid der en selv ikke er i stand til å treffe egne avgjørelser.

Ordningen med fremtidsfullmakt er en frivillig, privatrettslig ordning.

Les mer om ordningen

Du kan lese mer detaljert om fremtidsfullmakt på fylkesmannens nettsider.

Reglene om fremtidsfullmakt finner du i vergemålslovens kapittel 10.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har laget en informasjonsfilm om fremtidsfullmakter:

 

Eksempel på fremtidsfullmakt

I lenken nedenfor finner du et eksempel på hvordan en fremtidsfullmakt kan se ut. Dette er altså ikke en mal for utfylling. Det er opp til deg som fullmaktsgiver å bestemme hva fremtidsfullmakten skal inneholde. Dette eksempelet er derfor kun ment å være en hjelp til utfyllingen og tips til hva du bør ha tenkt gjennom. Du oppfordres til å foreta endringer slik at eksempelet bedre tilpasses dine ønsker og behov. Det kan også gjøres endringer utover de punktene som er opplistet.

Eksempel på fremtidsfullmakt 2020.docx (bokmål)

Eksempel på framtidsfullmakt 2020.docx (nynorsk)

 

Forskningsprosjekt: Kartlegging og utredning av fremtidsfullmakter

Høgskolen i Innlandet og Universitet i Bergen har på oppdrag fra Statens Sivilrettsforvaltning (SRF) foretatt en kartlegging og utredning av ordningen med fremtidsfullmakter.

Formålet med kartleggingen var å få en oversikt over hvordan ordningen med fremtidsfullmakter fungerer i praksis, og hvilke erfaringer som er gjort med ordningen de fem første årene. Det er et mål å øke bruken av fremtidsfullmakter og det er da en forutsetning at ordningen oppleves som trygg og praktikabel. Det var derfor et ønske om en vurdering av dagens ordning og forslag til forbedringer.

Inntrykket i rapporten er at fremtidsfullmakter er i ferd med å bli et innarbeidet rettsinstitutt og en alminnelig kjent ordning. For at fremtidsfullmakter skal være et aktuelt alternativ til vergemål bør flere fremtidsfullmakter omhandle personlige forhold. Rapporten understreker viktigheten av å synliggjøre flere områder som kan reguleres av fremtidsfullmakt og fortsette å gi informasjon for å gjøre ordningen mer kjent.

Se mer om prosjektet og les hele rapporten her