• Nettseminar tirsdag 21. juni 2022 kl 09:00-10:00
  • Påmelding i forkant (dersom du ikke mottar bekreftelse etter påmelding, kan du sjekke spamfilteret ditt)

Webinaret kan passe for personer fra velferdssektoren, kommune, barnevern, bofellesskap, fosterhjem, helsesøstre, skoler, miljøterapeuter, barnehager, idrettslag, ungdomsklubber eller andre som møter på enslige mindreårige asylsøkere og deres representanter gjennom sitt daglige virke.

Følg gjerne vår Facebook-side for løpende informasjon.

 

Tidligere arrangement

Vergemål 2022 - Hjelp til å bestemme selv
Onsdag 9. mars kl 09:00-09:45Forside årsmelding.JPG

På webinaret «Vergemål 2022 – Hjelp til å bestemme selv» presenterte vi årsmeldingen for vergemålsordningen i 2021 og ga status for vergemålsordningen i dag.

Vi presenterte også noen av prosjektene som skal bidra til å styrke rettssikkerheten for personer som har verge og gjøre vergemålsordningen bedre.

 

Vergemål 2021 - Hvem tar dine valg?
Onsdag 10. mars kl 09:00-10:00

Webinaret var lansering av årsmeldingen for vergemål 2020, samt gjennomgang av aktuelle problemstillinger.