Du som verge har som hovedregel regnskapsplikt for midler du disponerer for vergehaveren.

Regnskapsplikten er enkel og oppfylles slik:

  1. årlig utfylling av et skjema hvor du som verge blant annet erklærer at regnskapsplikten er oppfylt - også kalt fullstendighetserklæring
  2. innsending av detaljerte kontoutskrifter for hele året for vergekontoen (den eller de konti du har disposisjonsrett til – uavhengig om du har brukt den eller ikke) og årsoppgaver
  3. innsending av skattemeldingen (selvangivelsen) for den du er verge for

Informasjon om tilgang til Skattemelding og fradrag for vergegodtgjørelse.

Hvis du ikke har tilgang til Skattemeldingen for den/de du er verge for, er det lagt til rette for at dette kan gjøres på følgende måte:

  1. Fylkesmannen utsteder vergefullmakt.

  2. Vergen kontakter sitt Skattekontor og legitimerer seg med vergefullmakten, slik at vergens postadresse legges inn som postadresse for vergehaver.

  3. Vergen sender kopi av vergefullmakten til Digdir. Digdir nullstiller innloggings-profil i Min Id på vergehaver – dersom det foreligger slik innloggings-profil. Digdirs brukerstøtte kan kontaktes på brukerstotte@digdir.no eller telefon 800 30 300. Hvis du ringer brukerstøtten, må du ha klart vergehaverens fulle fødsels- og personnummer.

  4. Når Digitaliseringsdirektoratet nullstiller innloggingsprofilen blir det automatisk sendt ut koder til den folkeregistrerte adressen til vergehaver. Dersom du som verge har lagt inn din adresse som postadresse blir kodene sendt til deg.

  5. Vergen kan da logge seg inn i Altinn, og kan bla få tilgang til vergehavers Skattemelding og Skatteoppgjør.

Alternativt må vergen kontakte sitt lokale Skattekontor og legitimere seg med sin vergefullmakt for å få Skattemelding for den/de vedkommende er verge for.

Fradrag for vergegodtgjørelse. Den gamle versjonen av skattemeldingen har en egen post vedrørende fradrag for vergegodtgjørelse. Den nye skattemeldingen har ikke egne postnummer, men er delt inn i tema. Under temaet kostnader og fradrag knyttet til arbeid og andre inntekter, ligger «Dine kostnader». Klikk «Endre» og «Legg til flere opplysninger». Trykk «Vergegodtgjøring» i nedtrekkmenyen og legg inn beløp til fradrag. Vergegodtgjøringen vises i endret skattemelding som «andre fradrag» og kommer som et tillegg til minstefradraget.

Du trenger ikke føre et ordinært regnskap med inn- og utbetalinger.

Hvis du trenger hjelp med utfylling og innsending av vergeregnskapet, kan du lese vår guide på dette her.