Du som verge har som hovedregel regnskapsplikt for midler du disponerer for vergehaveren.

Regnskapsplikten er enkel og oppfylles slik:

  1. årlig utfylling av et skjema hvor du som verge blant annet erklærer at regnskapsplikten er oppfylt - også kalt fullstendighetserklæring
  2. innsending av detaljerte kontoutskrifter for hele året for vergekontoen (den eller de konti du har disposisjonsrett til – uavhengig om du har brukt den eller ikke) og årsoppgaver
  3. innsending av skattemeldingen (selvangivelsen) for den du er verge for

Informasjon om tilgang til Skattemelding og fradrag for vergegodtgjørelse.

Hvis du ikke har tilgang til Skattemeldingen for den/de du er verge for, er det lagt til rette for at dette kan gjøres på følgende måte:

  1. Fylkesmannen utsteder vergefullmakt.

  2. Vergen kontakter sitt Skattekontor og legitimerer seg med vergefullmakten, slik at vergens postadresse legges inn som postadresse for vergehaver.

  3. Vergen sender kopi av vergefullmakten til Difi. Difi nullstiller innloggings-profil i Min Id på vergehaver – dersom det foreligger slik innloggings-profil. Difis brukerstøtte kan kontaktes på brukerstotte@difi.no eller telefon 800 30 300. Hvis du ringer brukerstøtten, må du ha klart vergehaverens fulle fødsels- og personnummer.

  4. Vergen bestiller så kodebrev for vergehaver. Kodebrevet blir tilsendt til den folkeregisterte postadressen. Det er derfor viktig at riktig postadresse er lagt inn hos folkeregisteret.

  5. Vergen kan da logge seg inn i Altinn, og kan bla få tilgang til vergehavers Skattemelding og Skatteoppgjør.

Alternativt må vergen kontakte sitt lokale Skattekontor og legitimere seg med sin vergefullmakt for å få Skattemelding for den/de vedkommende er verge for.

Dersom vergehaver selv har dekket utgifter til vergegodtgjørelse, skal dette føres som fradrag i vedkommende sin Skattemelding under punkt 3.3.7. Rett til fradrag gjelder både utgiftsdekning og godtgjøring. Fradraget skal føres for faktiske utgifter som er påført vergehaver i ligningsåret.

Du trenger ikke føre et ordinært regnskap med inn- og utbetalinger.

Du kan lese mer om vergens regnskapsplikt her

Hvis du trenger hjelp med utfylling og innsending av vergeregnskapet, kan du lese vår guide på dette her.