Dersom du er ektefelle, samboer, barn eller forelder til en person som har behov for vergemål kan det være aktuelt å oppnevne deg som verge for vedkommende, dersom du ønsker det.

Det er i hovedsak opp til statsforvalterens skjønn å avgjøre hvem som skal oppnevnes som verge. Ektefelle eller samboer kan oppnevnes som verge dersom dette vurderes som uproblematisk. Dersom vergehaver har barn med andre enn sin ektefelle/samboer (særkullsbarn), skal disse om mulig høres. Ektefelle eller samboer bør ikke oppnevnes som verge dersom noen av særkullsbarna er uenige i oppnevningen. Statsforvalteren kan også vurdere å oppnevne en utenforstående (fast) verge dersom det er uenighet i familien, og dette anses å være til det beste for personen det opprettes vergemål for.

Ved vurderingen av om du kan oppnevnes som verge for et nærstående familiemedlem vil det blant annet bli gjort en kredittvurdering. Som nærstående verge har du som hovedregel ikke krav på godtgjøring for arbeidet som verge.

Barn og foreldre har regnskapsplikt ovenfor statsforvalteren på lik linje med andre verger.