Vanlig fullmakt

Noen personer har en ordning hvor for eksempel ett av barna har fullmakt til å handle mat, betale regninger, ha kontakt med helsevesenet osv. Denne fullmakten gjelder straks fra det tidspunktet du oppretter den, men vil ikke lenger være gyldig dersom du senere skulle bli ute av stand til å ivareta egne interesser, for eksempel ved demens.

Vedvarende fullmakt

Hvis du vil at fullmakten skal fortsette å gjelde dersom du blir rammet av demens eller alvorlig svekket helbred, må fullmakten også være en fremtidsfullmakt. Dette kalles en vedvarende fullmakt. Slike fullmakter må oppfylle kravene som følger av vergemålsloven kapittel 10. En vedvarende fullmakt er altså en fullmakt som først brukes som en vanlig fullmakt, og deretter går over til å fungere som en fremtidsfullmakt.

Det er først når den vedvarende fullmakten ikke lenger kan benyttes som alminnelig fullmakt, men som fremtidsfullmakt, at statsforvalteren kan stadfeste ikrafttredelsen.

Fremtidsfullmakt

Les mer her