Utenrikstjenestens hovedoppgave er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet. Utenrikstjenesten skal yte nordmenn råd og hjelp overfor utenlandske myndigheter, personer og institusjoner. Oversikt over norske utenriksstasjoner i utlandet finner du her

Utenriksdepartementets operative senter (UDops) er i drift 24 timer i døgnet 365 dager i året. En av senterets viktigste oppgaver er å håndtere nødsamtaler som rettes til utenriksstasjonene utenfor ordinære åpningstid.

Kontaktinformasjon Utenriksdepartementets operative senter:
Telefon: +47 23 95 00 00
E-post: UDops@mfa.no

Integreringsrådgivere utstasjonert ved utvalgte ambassader

IMDi har integreringsrådgivere utstasjonert ved i Ankara, Amman, Islamabad og Nairobi.

Integreringsrådgiverne jobber blant annet med enkeltsaker innenfor tematikken negativ sosial kontroll ved sine respektive ambassader.

Lenker til ambassadenes hjemmesider: