Flere aviser har brukt begrepet umyndiggjøring når de har skrevet om vergemål. Ordet ble bevisst tatt ut når vergemålsloven ble vedtatt, og det er derfor ikke noe rettslig begrep i dag. Det er dermed ofte uklart hva som menes når ordet «umyndiggjøring» blir brukt. I noen tilfeller kan det være snakk om vergemål hvor en person er fratatt den rettslige handleevnen. Dette gjøres i tilfelle av domstolene, og det er strenge vilkår for når domstolene kan treffe en slik avgjørelse.

 

I ordinære vergemål som er basert på frivillighet, kan den som har verge selv treffe beslutninger om egen økonomi og inngå juridiske avtaler. Formålet med å ha verge, er at vergen kan gi støtte når det skal tas beslutninger som f.eks. kan ha stor betydning for livssituasjonen til den enkelte. I slike tilfeller skal altså vergen hjelpe til med å ta beslutninger, og den som har verge er ikke fratatt noen myndighet.

 

Avtaleloven har noen generelle bestemmelser om at avtaler i enkelte tilfeller kan bli ugyldige. Bestemmelsene i avtaleloven gjelder for alle, uavhengig av om en person har verge eller ikke.