Fylkesmannen skal føre tilsyn med vergenes utførelse av vergeoppdrag. Tilsyn kan være aktuelt både på bakgrunn av henvendelser fra pårørende eller andre som mener å ha informasjon, medieoppslag, eller på bakgrunn av embetenes egen risikovurdering. Det føres fast kontroll med vergeregnskapene. Fylkesmannen kan også kalle inn verger til årlige samtaler.

Tilsyn med vergene utføres av hensyn til rettsikkerhet, rettslikhet og forsvarlig praksis i vergemålsforvaltningen ved at Fylkesmannen forsikrer seg om at vergen utfører sine plikter på en måte som er i tråd med lov, forskrift og vedtak.