Under finner du en oversikt over skjema som skal brukes gjennom de forskjellige fasene av et vergemål. Skjemaene ligger på Altinn, og listen under inneholder linker som peker direkte til disse skjemaene. Hvis du ønsker skjema som kan skrives ut på papir og fylles ut for hånd kan du trykke her. Her finner du en tilsvarende oversikt over skjema, både på bokmål og nynorsk.

Noen av skjemaene ligger enda ikke klare på Altinn, derfor har vi laget en liste over de papirskjemaene det gjelder nederst på siden.

 
# Skjema Beskrivelse Kategori
1 Melding til Fylkesmannen Egner seg for generelle henvendelser til Fylkesmannen Generelle skjema
2 Begjæring om vergemål Benyttes for å søke om å få opprettet vergemål. For pårørende
3 Melding om behov for vergemål   For pårørende
4 Melding om behov for vergemål for mindreårig person Dette skjemaet tilsvarer skjema for melding om behov for vergemål, men retter seg spesifikt mot mindreårige For pårørende/andre
5 Søknad om Fylkesmannens godkjenning Skal benyttes for alle typer søknader om godkjenning fra Fylkesmannen For verger
6 Fullstendighetserklæring Årlig erklæring om regnskap og formueforvaltning for verger med regnskapsplikt For verger
7 Samtykkeerklæring Et skjema for at vergehavende skal kunne gi samtykke til opprettelse, og omfanget, av vergemålet. For vergetrengende
8 Vergeerklæring   For verger
9 Økonomisk status for person med verge Skjema som benyttes for å beskrive den vergetrengendes eiendeler, gjeld og andre økonomiske forhold. For verger
10 Søknad om vergegodtgjørelse Søknadsskjema som skal benyttes for utbetaling av godtgjøringer til vergen For verger
11 Søknad om å bli verge eller representant Dette skjema skal benyttes for å søke om å bli verge, eller representant for enslig mindreårige asylsøkere For potensielle verger/representanter
12 Endring av produktskjema Skjema for at bankene kan melde rentejustering For banker

 

Papirskjema (trykk her for å se alle papirskjema)

# Skjema Kategori Bokmål Nynorsk
12 Skjema for legeerklæring Opprettelse av vergemål PDF PDF
13 Skjema for valg av plassering av midler på kapitalkonto For verger PDF PDF
14 Melding om midler som Fylkesmannen skal forvalte For verger PDF PDF
15 Svar på tilbud om fortsatt forvaltning av midler hos Fylkesmannen Diverse skjema PDF PDF
16 Skjema for klage på vergemålet Diverse skjema PDF PDF
17 Søknad om stadfesting av at fremtidsfullmakt er trådd i kraft Diverse skjema PDF PDF
18 Informasjonsskriv representantordningen - Russisk PDF
19 Informasjonsskriv representantordningen - Serbisk PDF
20 Informasjonsskriv representantordningen - Albansk PDF
21 Informasjonsskriv representantordningen - Kurmanji PDF
22 Informasjonsskriv representantordningen - Kurdisk sorani PDF
23 Informasjonsskriv representantordningen - Norsk PDF
24 Informasjonsskriv representantordningen - Engelsk PDF
25 Informasjonsskriv representantordningen - Fransk PDF
26 Informasjonsskriv representantordningen - Dari PDF
27 Informasjonsskriv representantordningen - Tigrinja PDF
28 Informasjonsskriv representantordningen - Arabisk PDF
29 Informasjonsskriv representantordningen - Somali PDF
30 Informasjonsskriv representantordningen - Urdu PDF
31 Informasjonsskriv representantordningen - Pashto PDF
32 Informasjonsskriv representantordningen - Farsi PDF