Papirskjema

Om du likevel vil bruke papirskjema, kan du laste dei ned på sida for papirskjema.

Elektroniske skjema

 
# Skjema Beskrivelse Kategori
1 Melding til statsforvalteren Egner seg for generelle henvendelser til statsforvalteren Generelle skjema
2 Begjæring om vergemål Benyttes for å søke om å få opprettet vergemål. For pårørende
3 Melding om behov for vergemål   For pårørende/andre
4 Melding om behov for vergemål for mindreårig person Dette skjemaet tilsvarer skjema for melding om behov for vergemål, men retter seg spesifikt mot mindreårige For pårørende/andre
5 Behovskartlegging for opprettelse av vergemål Skjemaet skal brukes i forbindelse med opprettelse av et nytt vergemål. Det skal gi statsforvalteren nyttig informasjon om personens behov for bistand fra verge. For pårørende/andre

6

Søknad om statsforvalterens godkjenning Skal benyttes for alle typer søknader om godkjenning fra statsforvalteren For verger
7 Årlig vergeregnskap/Fullstendighetserklæring Årlig erklæring om regnskap og formueforvaltning for verger med regnskapsplikt

For verger

8 Vergeregnskap for deg som avslutter et vergeoppdrag/Fullstendighetserklæring Skal kun benyttes ved opphør og avslutning av vergeoppdraget.  For verger
9 Samtykkeerklæring Et skjema for at vergehavende skal kunne gi samtykke til opprettelse, og omfanget, av vergemålet. For vergetrengende
10 Vergeerklæring   For verger
11 Økonomisk status for person med verge Skjema som benyttes for å beskrive den vergetrengendes eiendeler, gjeld og andre økonomiske forhold. For verger
12 Søknad om vergegodtgjørelse Søknadsskjema som skal benyttes for utbetaling av godtgjøringer til vergen For verger
13 Søknad om å bli verge eller representant Dette skjema skal benyttes for å søke om å bli verge, eller representant for enslig mindreårige asylsøkere For potensielle verger/representanter
14 Kontakt Skatteetaten om flytting Dette skjemaet kan benyttes for å ta kontakt med skatteetaten om for eksempel endring av postadresse i Folkeregisteret For verger
15 Forespørsel om endring av vergefullmakt Skjemaet skal brukes i forbindelse med endring av et eksisterende vergemål. Det skal gi statsforvalteren informasjon om det er endringer i vergehavers behov/ønsker for bistand. For verger

 

Du finner enda flere skjema i utskriftsvennlig versjon på siden for papirskjema.

 

Informasjonsskriv for representantordningen på ulike språk

Informasjonsskriv representantordningen - Albansk
Informasjonsskriv representantordningen - Arabisk
Informasjonsskriv representantordningen - Dari
Informasjonsskriv representantordningen - Engelsk
Informasjonsskriv representantordningen - Farsi
Informasjonsskriv representantordningen - Fransk
Informasjonsskriv representantordningen - Kurdisk sorani
Informasjonsskriv representantordningen - Kurmanji
Informasjonsskriv representantordningen - Norsk
Informasjonsskriv representantordningen - Pashto
Informasjonsskriv representantordningen - Russisk
Informasjonsskriv representantordningen - Serbisk
Informasjonsskriv representantordningen - Somali
Informasjonsskriv representantordningen - Tigrinja
Informasjonsskriv representantordningen - Ukrainsk
Informasjonsskriv representantordningen - Urdu