Under finner du en oversikt over skjema som skal brukes gjennom de forskjellige fasene av et vergemål. Skjemaene ligger på Altinn, og listen under inneholder linker som peker direkte til disse skjemaene. Hvis du ønsker skjema som kan skrives ut på papir og fylles ut for hånd kan du trykke her. Her finner du en tilsvarende oversikt over skjema, både på bokmål og nynorsk.

Noen av skjemaene ligger enda ikke klare på Altinn, derfor har vi laget en liste over de papirskjemaene det gjelder nederst på siden.

 
# Skjema Beskrivelse Kategori
1 Melding til statsforvalteren Egner seg for generelle henvendelser til statsforvalteren Generelle skjema
2 Begjæring om vergemål Benyttes for å søke om å få opprettet vergemål. For pårørende
3 Melding om behov for vergemål   For pårørende
4 Melding om behov for vergemål for mindreårig person Dette skjemaet tilsvarer skjema for melding om behov for vergemål, men retter seg spesifikt mot mindreårige For pårørende/andre
5 Søknad om statsforvalterens godkjenning Skal benyttes for alle typer søknader om godkjenning fra statsforvalteren For verger
6 Fullstendighetserklæring Årlig erklæring om regnskap og formueforvaltning for verger med regnskapsplikt For verger
7 Samtykkeerklæring Et skjema for at vergehavende skal kunne gi samtykke til opprettelse, og omfanget, av vergemålet. For vergetrengende
8 Vergeerklæring   For verger
9 Økonomisk status for person med verge Skjema som benyttes for å beskrive den vergetrengendes eiendeler, gjeld og andre økonomiske forhold. For verger
10 Søknad om vergegodtgjørelse Søknadsskjema som skal benyttes for utbetaling av godtgjøringer til vergen For verger
11 Søknad om å bli verge eller representant Dette skjema skal benyttes for å søke om å bli verge, eller representant for enslig mindreårige asylsøkere For potensielle verger/representanter
12 Endring av produktskjema Skjema for at bankene kan melde rentejustering For banker

 

Papirskjema (trykk her for å se alle papirskjema)

# Skjema på bokmål Skjema på nynorsk Kategori
12 Skjema for legeerklæring_Bokmål (veileder for legeerklæringsskjema)   Opprettelse av vergemål
13 Skjema for valg av plassering av midler på kapitalkonto_Bokmål Skjema for valg av plassering av midler på kapitalkonto_Nynorsk For verger
14 Melding om midler som statsforvalteren skal forvalte_Bokmål Melding om midler som statsforvalteren skal forvalte_Nynorsk For verger
15 Svar på tilbud om fortsatt forvaltning av midler hos statsforvalteren_Bokmål Svar på tilbud om fortsatt forvaltning av midler hos statsforvalteren_Nynorsk Diverse skjema
16 Skjema for klage på vergemålet_Bokmål Skjema for klage på vergemålet_Nynorsk Diverse skjema
17 Søknad om stadfesting av at fremtidsfullmakt er trådd i kraft_Bokmål Søknad om stadfesting av at fremtidsfullmakt er trådd i kraft_Nynorsk Diverse skjema

 

Informasjonsskriv for representantordningen på ulike språk

18 Informasjonsskriv representantordningen - Russisk
19 Informasjonsskriv representantordningen - Serbisk
20 Informasjonsskriv representantordningen - Albansk
21 Informasjonsskriv representantordningen - Kurmaji
22 Informasjonsskriv representantordningen - Kurdisk sorani
23 Informasjonsskriv representantordningen - Norsk
24 Informasjonsskriv representantordningen - Engelsk
25 Informasjonsskriv representantordningen - Fransk
26 Informasjonsskriv representantordningen - Dari
27 Informasjonsskriv representantordningen - Tigrinja
28 Informasjonsskriv representantordningen - Arabisk
29 Informasjonsskriv representantordningen - Somali
30 Informasjonsskriv representantordningen - Urdu
31 Informasjonsskriv representantordningen - Pashto
32 Informasjonsskriv representantordningen - Farsi