Papirskjema

Om du likevel vil bruke papirskjema, kan du laste dei ned på sida for papirskjema.

Elektroniske skjema

 
# Skjema Beskrivelse Kategori
1 Melding til statsforvalteren Egner seg for generelle henvendelser til statsforvalteren Generelle skjema
2 Begjæring om vergemål Benyttes for å søke om å få opprettet vergemål. For pårørende
3 Melding om behov for vergemål   For pårørende/andre
4 Melding om behov for vergemål for mindreårig person Dette skjemaet tilsvarer skjema for melding om behov for vergemål, men retter seg spesifikt mot mindreårige For pårørende/andre
5 Søknad om statsforvalterens godkjenning Skal benyttes for alle typer søknader om godkjenning fra statsforvalteren For verger
6 Årlig vergeregnskap/Fullstendighetserklæring Årlig erklæring om regnskap og formueforvaltning for verger med regnskapsplikt

For verger

7 Vergeregnskap for deg som avslutter et vergeoppdrag/Fullstendighetserklæring Skal kun benyttes ved opphør og avslutning av vergeoppdraget.  For verger
8 Samtykkeerklæring Et skjema for at vergehavende skal kunne gi samtykke til opprettelse, og omfanget, av vergemålet. For vergetrengende
9 Vergeerklæring   For verger
10 Økonomisk status for person med verge Skjema som benyttes for å beskrive den vergetrengendes eiendeler, gjeld og andre økonomiske forhold. For verger
11 Søknad om vergegodtgjørelse Søknadsskjema som skal benyttes for utbetaling av godtgjøringer til vergen For verger
12 Søknad om å bli verge eller representant Dette skjema skal benyttes for å søke om å bli verge, eller representant for enslig mindreårige asylsøkere For potensielle verger/representanter
13 Kontakt Skatteetaten om flytting Dette skjemaet kan benyttes for å ta kontakt med skatteetaten om for eksempel endring av postadresse i Folkeregisteret For verger

 

 

 

 

 

Du finner enda flere skjema i utskriftsvennlig versjon på siden for papirskjema.

 

Informasjonsskriv for representantordningen på ulike språk

Informasjonsskriv representantordningen - Russisk
Informasjonsskriv representantordningen - Serbisk
Informasjonsskriv representantordningen - Albansk
Informasjonsskriv representantordningen - Kurmanji
Informasjonsskriv representantordningen - Kurdisk sorani
Informasjonsskriv representantordningen - Norsk
Informasjonsskriv representantordningen - Engelsk
Informasjonsskriv representantordningen - Fransk
Informasjonsskriv representantordningen - Dari
Informasjonsskriv representantordningen - Tigrinja
Informasjonsskriv representantordningen - Arabisk
Informasjonsskriv representantordningen - Somali
Informasjonsskriv representantordningen - Urdu
Informasjonsskriv representantordningen - Pashto
Informasjonsskriv representantordningen - Farsi