For verger

1 Vergeerklæring_Bokmål Verjeerklæring_Nynorsk
2 Valg av plassering av midler på kapitalkonto_Bokmål Val av plassering av midler på kapitalkonto_Nynorsk
3 Økonomisk status, eiendeler og gjeld_Bokmål Økonomisk status, eigedeler og gjeld_Nynorsk
4 Midler som statsforvalteren skal forvalte_Bokmål Middel som statsforvaltaren skal forvalte_Nynorsk
5 Godtgjøring og dekning av nødvendige utgifter til vergen_Bokmål Godtgjering og dekking av naudsynte utgifter til verja_Nynorsk
6 Vergeregnskap / Fullstendighetserklæring (fylles ut som en del av regnskapsplikten)_Bokmål Verjerekneskap / Fullstendighetserklæring (fyllast ut som del av rekneskapsplikta)_Nynorsk
7 Søknad om samtykke til å gi gave eller forskudd på arv_Bokmål Søknad om samtykkje til å gje gåve eller forskudd på arv_Nynorsk
8 Søknad om samtykke til kjøp eller annet erverv av eiendom_Bokmål Søknad om samtykkje til kjøp eller anna erverv av eigedom_Nynorsk
9 Søknad om samtykke til salg eller annen avhending av eiendom_Bokmål Søknad om samtykkje til salg eller anna avhending av eigedom_Nynorsk
10 Søknad om samtykke til salg eller annen avhending av løsøre_Bokmål Søknad om samtykkje til salg eller anna avhending av lausøyre_Nynorsk
11 Søknad om samtykke til stifting av gjeld på vegne av den som har verge_Bokmål Søknad om samtykkje om stifting av gjeld på vegne av den som har verje_Nynorsk
12 Søknad om samtykke til bruk av kapital_Bokmål Søknad om samtykkje til bruk av kapital_Nynorsk
13

Søknad om samtykke til å gjøre gjeldende eller gi avkall på odelsrett eller andre rettigheter i fast eiendom_Bokmål

Søknad om samtykkje til å gjere gjeldande eller gi avkall på odelsrett eller andre rettar i fast eigedom_Nynorsk
14 Søknad om samtykke til å låne ut midler tilhørende den som har verge til vergen eller andre nærstående_Bokmål Søknad om samtykkje til å låne ut middel tilhørande den som har verje til verjen eller andre nærståande_Nynorsk
15 Søknad om samtykke til andre disposisjoner_Bokmål Søknad om samtykkje til andre disposisjonar_Nynorsk

Opprettelse av vergemål

# Bokmål  Nynorsk  
16 Søknad (begjæring) om behov for vergemål eller endringer i eksisterende vergemål_Bokmål Søknad (begjæring) om behov for vergemål eller endringer i eksisterende vergemål_Nynorsk
17 Behov for vergemål eller endringer i eksisterende vergemål_Bokmål Behov for vergemål eller endringer i eksisterende vergemål_Nynorsk
18 Samtykke til vergemål_Bokmål Samtykke til vergemål_Nynorsk
19 Legeerklæring_Bokmål (veileder for legeerklæringsskjema) Legeerklæring_Nynorsk (veileder for legeerklæringsskjema)
20 Behov for verge/midlertidig verge for mindreårig_Bokmål Behov for verge/midlertidig verge for mindreårig_Nynorsk
21 Behov for representant_Bokmål Behov for representant_Nynorsk

 

Diverse skjema

22 Svar på tilbud om fortsatt forvaltning av midler_Bokmål Svar på tilbud om fortsatt forvalting av middel_Nynorsk
23 Klage på vedtak i vergemålssak_Bokmål Klage på vedtak i verjemålssak_Nynorsk
24 Stadfestning av at en fremtidsfullmakt er trådd i kraft_Bokmål Stadfesting av at ein framtidsfullmakt er trådd i kraft_Nynorsk
25 Søknad om å bli verge eller representant for enslig mindreårig asylsøker_Bokmål Søknad om å bli verje eller representant for einsleg mindreårig asylsøkar_Nynorsk
26 Forespørsel om endring av vergefullmakt  
27 Behovskartlegging for opprettelse av vergemål  
28 Behov for digital vergefullmakt