Opprettelse av vergemål

# Bokmål  Nynorsk  
1 Søknad (begjæring) om behov for vergemål eller endringer i eksisterende vergemål_Bokmål Søknad (begjæring) om behov for vergemål eller endringer i eksisterende vergemål_Nynorsk
2 Melding om behov for vergemål eller endringer i eksisterende vergemål_Bokmål Melding om behov for vergemål eller endringer i eksisterende vergemål_Nynorsk
3 Skjema for samtykke til vergemål_Bokmål Skjema for samtykke til vergemål_Nynorsk
4 Skjema for legeerklæring_Bokmål Skjema for legeerklæring_Nynorsk
5 Melding om behov for verge/midlertidig verge for mindreårig_Bokmål Melding om behov for verge/midlertidig verge for mindreårig_Nynorsk
6 Melding om behov for representant_Bokmål Melding om behov for representant_Nynorsk

For verger

7 Vergeerklæring_Bokmål Verjeerklæring_Nynorsk
8 Skjema for valg av plassering av midler på kapitalkonto_Bokmål Skjema for val av plassering av midler på kapitalkonto_Nynorsk
9 Skjema for økonomisk status, eiendeler og gjeld_Bokmål Skjema for økonomisk status, eigedeler og gjeld_Nynorsk
10 Melding om midler som statsforvalteren skal forvalte_Bokmål Melding om middel som statsforvaltaren skal forvalte_Nynorsk
11 Søknad om godtgjøring og dekning av nødvendige utgifter til vergen_Bokmål Søknad om godtgjering og dekking av naudsynte utgifter til verja_Nynorsk
12 Vergeregnskap / Fullstendighetserklæring (fylles ut som en del av regnskapsplikten)_Bokmål Verjerekneskap / Fullstendighetserklæring (fyllast ut som del av rekneskapsplikta)_Nynorsk
13 Søknad om statsforvalterens samtykke om å gi gave eller forskudd på arv_Bokmål Søknad om statsforvaltarens samtykkje om å gje gåve eller forskudd på arv_Nynorsk
14 Søknad om statsforvalterens samtykke om kjøp eller annet erverv av eiendom_Bokmål Søknad om statsforvaltarens samtykkje om kjøp eller anna erverv av eigedom_Nynorsk
15 Søknad om statsforvalterens samtykke om salg eller annen avhending av eiendom_Bokmål Søknad om statsforvalterens samtykke om salg eller annen avhending av eiendom_Nynorsk
16 Søknad om statsforvalterens samtykke om salg eller annen avhending av løsøre_Bokmål Søknad om statsforvaltarens samtykkje om salg eller annan avhending av lausøyre_Nynorsk
17 Søknad om statsforvalterens samtykke om stifting av gjeld på vegne av vergehaver_Bokmål Søknad om statsforvaltarens samtykkje om stifting av gjeld på vegne av den som har verje_Nynorsk
18 Søknad om statsforvalterens samtykke om bruk av kapital_Bokmål Søknad om statsforvaltarens samtykkje om bruk av kapital_Nynorsk
19

Søknad om statsforvalteren samtykke om å gjøre gjeldende eller gi avkall på odelsrett eller andre rettigheter i fast eiendom_Bokmål

Søknad om statsforvaltarens samtykkje om å gjere gjeldande eller gi avkall på odelsrett eller andre rettar i fast eigedom_Nynorsk
20 Søknad om statsforvalteren samtykke om å låne ut midler tilhørende vergehaver til verge eller andre nærstående_Bokmål Søknad om statsforvalterens samtykkej om å låne ut middel tilhørande den som har verje til verjen eller andre nærståande_Nynorsk
21 Søknad om statsforvalteren samtykke om andre disposisjoner_Bokmål Søknad om statsforvaltarens samtykkje om andre disposisjonar_Nynorsk

Diverse skjema

22 Svar på tilbud om fortsatt forvaltning av midler_Bokmål PDF Svar på tilbud om fortsatt forvalting av middel_Nynorsk
23 Skjema for å klage på vergemålet_Bokmål PDF Skjema for å klage på verjemålet_Nynorsk
24 Søknad om stadfestning av at en fremtidsfullmakt er trådd i kraft_Bokmål PDF Søknad om stadfesting av at ein framtidsfullmakt er trådd i kraft_Nynorsk
25 Søknad om å bli verge eller representant for enslig mindreårig asylsøker_Bokmål PDF Søknad om å bli verje eller representant for einsleg mindreårig asylsøkar_Nynorsk