# Skjema Kategori  Bokmål    Nynorsk  
1 Søknad (begjæring) om behov for vergemål eller endringer i eksisterende vergemål Opprettelse av vergemål PDF PDF
2 Melding om behov for vergemål eller endringer i eksisterende vergemål Opprettelse av vergemål PDF PDF
3 Skjema for samtykke til vergemål Opprettelse av vergemål PDF PDF
4 Skjema for legeerklæring Opprettelse av vergemål PDF PDF
5 Melding om behov for verge/midlertidig verge for mindreårig Opprettelse av vergemål PDF PDF
6 Melding om behov for representant Opprettelse av vergemål PDF PDF
7 Vergeerklæring For verger PDF PDF
8 Skjema for valg av plassering av midler på kapitalkonto For verger PDF PDF
9 Skjema for økonomisk status, eiendeler og gjeld For verger PDF PDF
10 Melding om midler som Fylkesmannen skal forvalte For verger PDF PDF
11 Søknad om godtgjøring og dekning av nødvendige utgifter til vergen For verger PDF PDF
12 Fullstendighetserklæring (fylles ut som en del av regnskapsplikten) For verger PDF PDF
13 Søknad om Fylkesmannens samtykke om å gi gave eller forskudd på arv For verger PDF PDF
14 Søknad om Fylkesmannens samtykke om kjøp eller annet erverv av eiendom For verger PDF PDF
15 Søknad om Fylkesmannens samtykke om salg eller annen avhending av eiendom For verger PDF PDF
16 Søknad om Fylkesmannens samtykke om salg eller annen avhending av løsøre For verger PDF PDF
17 Søknad om Fylkesmannens samtykke om stifting av gjeld på vegne av vergehaver For verger PDF PDF
18 Søknad om Fylkesmannens samtykke om bruk av kapital For verger PDF PDF
19

Søknad om Fylkesmannens samtykke om å gjøre gjeldende eller gi avkall på
odelsrett eller andre rettigheter i fast eiendom

For verger PDF PDF
20 Søknad om Fylkesmannens samtykke om å låne ut midler tilhørende vergehaver til verge
eller andre nærstående
For verger PDF PDF
21 Søknad om Fylkesmannens samtykke om andre disposisjoner For verger PDF PDF
22 Svar på tilbud om fortsatt forvaltning av midler Diverse skjema PDF PDF
23 Skjema for å klage på vergemålet Diverse skjema PDF PDF
24 Søknad om stadfestning av at en fremtidsfullmakt er trådd i kraft  Diverse skjema PDF PDF
25 Søknad om å bli verge eller representant for enslig mindreårig asylsøker Diverse skjema PDF PDF