Samtykkekompetanse handler i vergemålsammenheng om evnen til å forstå innholdet i en handling. Alle har i utgangspunktet rett til å handle på vegne av seg selv. Enkelte sykdommer, funksjonsnedsettelser og skader kan likevel gjøre at man ikke lenger klarer å forstå innholdet i en handling, slik at man ikke klarer å ta enkelte beslutninger selv. Manglende evne til å forstå hva et samtykke til vergemål innebærer kan blant annet gjøre at man ikke trenger skriftlig samtykke fra personen for å kunne opprette vergemål. Likevel vil alle ha ulik evne til å forstå ulike handlinger. Dermed kan det være at en person som ikke forstår hva det betyr å samtykke til vergemål likevel kunne ha evnen til å dele ut en gave eller kjøpe en eiendom. Funksjonsevnen må vurderes opp mot den enkelte handlingen.