Samtalemetodikken FOR ØYE inneholder ulike teknikker til bruk i samtalen. 

I denne videoen kan du lære mer om speiling, som er en av teknikkene:

Selvbestemmelse er et bærende prinsipp i vergemålsforvaltningen, og selvbestemmelse er ikke enkelt.

Behovet for å bestemme selv vil også gjøre seg gjeldende i en samtale og det er mange mekanismer som kan påvirke den andres uttrykte valg.

Når en velmenende hjelper gir den andre en oppfordring om å følge et råd eller gjøre noen på en gitt måte, kan det lett vekke en automatisk motvilje eller protest. Det er derfor viktig å møte den andre på en måte som fremmer samarbeid og reduserer motstand.

I møte med den andre er det derfor viktig at du er bevisst på i hvilken grad du påvirker.

Se mer om dette i denne videoen:

Skjemaer som kan være til hjelp i samtale med den andre:

Beslutningsstøtteskjema.pdf

Spørrerekke til vergene - frivillighet.pdf