I lys av medieoppslagene høsten 2018 er det kommet spørsmål om hvordan et vergemål kan oppheves hvis en person ikke ønsker vergemålet. Vergemål skal ikke oppleves som tvang. Vergemålsmyndighetene ønsker at de som har verge mot sin vilje tar kontakt med Fylkesmannen.

Noen vergehavere får tilsendt et brev i februar 2019. I brevet er det vist til at både vergen og Fylkesmannen kan bistå vergehaver med råd og veiledning.

Det er utarbeidet en veiledning til hvordan samtalen med vergehaver kan gjennomføres. Den finner du her