Fagsamling_Oversikt_Foto Hans Dalby.jpg

Nærmere 150 deltakere fra hele landet var med på årets fagsamling 22. og 23. mai. Samtlige Fylkesmenn var representert, og foredragsholdere var alt fra Justis- og beredskapsdepartementet og SRF til noen av embetene og eksterne.

- Dette er den femte fagsamlingen hvor de som arbeider i vergemålsforvaltningen møtes. Temaene som løftes frem er sentrale for å få en god vergemålsforvaltning, sier fagdirektør Anne Live Jensvoll.

Blant temaene som ble tatt opp første dag var vergemål i et menneskerettsperspektiv, med selvbestemmelse og dulting som sentrale emner. På dag to var rettssikkerhet og rettslikhet i fokus.

- Vi håper samlingen bidrar til at alle får faglig og sosialt påfyll, at vi får utvekslet erfaringer, og at vi som vergemålsforvaltning drar i samme retning, sier Jensvoll.