Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Uttalelser fra Sivilombudsmannen i saker om vergemål

I de sakene som har vært tatt opp til nærmere undersøkelse vil Sivilombudsmannen gi uttrykk for sin mening om saken i form av en uttalelse. Han kan peke på at det er begått feil eller forsømmelse fra et forvaltningsorgan eller en tjenesteperson. Undersøkelsen kan også ende med at ombudsmannen finner at det ikke er gjort feil.

I saker som gjelder vergemål har Sivilombudsmannen i 2019 uttalt seg om følgende tema:

- Dekning av sakskostnader ved opphevelse av vergemål

- Fylkesmannens behandlingstid i sak om vergemål

- Høring av enslig mindreårig asylsøker i forbindelse med fratakelse av representantoppdrag

- Statens sivilrettsforvaltnings behandling av verges krav om timebasert godtgjøring

- Godtgjøring til verge – adgangen til avkortning av sats for medhjelpers arbeid og utredningsarbeid for Fylkesmannen

- Fratakelse av vergeoppdrag for enslige mindreårige asylsøkere – utredning og vurdering av «barnets beste»

- Fratakelse av oppdrag som verge for mindreårig – utredning og vurdering av «barnets beste»

Klikk her for å lese mer om sakene.