Regelboken versjon 4 - gjeldende fra 1. januar 2021.

Regelbokens henvisninger til hvitvaskingslov og forskrift er oppdatert. Fylkesmannen er også endret til Statsforvalteren.

Finanstilsynet har i forbindelse med ny hvitvaskingslov og forskrift kommet med en veileder (link nedenfor) som vi anser i stor grad viderefører retningslinjene i de tre brevene vi tidligere har henvist til når det gjelder regulering av legitimering i vergemålssammenheng.

Tillegg til regelboken: