Helsetilsynet, Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Hordaland har gått gjennom alle deler av den såkalte Tolga-saken. Mandag 11. februar leverer de sin rapport til helseminister Bent Høie, statssekretær Torkil Åmland fra Justisdepartementet og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

•Tid:                 Mandag 11. februar klokka 13.30 - 14.30

•Sted:               Presserommet ved resepsjonen i R5

•Adresse:         Akersgata 59

Spesialrådgiver Rune Fjeld hos Fylkesmannen i Vestland, som har hatt ansvaret for å samordne de ulike delene av gjennomgangen, vil presentere hovedfunnene i rapporten.

Hele møte blir strømmet på regjeringen.no