Alle kolonnene har piler der man kan sortere på hver enkelte kolonne, for eksempel sortering fra høyeste til laveste rente.