Dette produktet har flytende rente og er gebyrfritt. Produktet har en meldingsfrist på 31 kalenderdager, hvilket betyr at  uttak må meldes senest 31 dager før midlene skal være tilgjengelige. Rentene godskrives årlig - 31. desember, eller ved oppsigelse. Produkter med røde tall kombinert med røde kommentarer betyr at banken ikke tar i mot nye innskudd på produktet.

  Gjeldende rente Ny rente Gjeldende fra Kommentar
Aasen Sparebank 0,75     Tar ikke imot nye innskudd
Aurskog Sparebank 1,30      
Bjugn Sparebank 1,40      
Romsdal Sparebank 1,40     Tar ikke imot nye innskudd
Danske Bank 0,80      
DNB Bank ASA -      
Drangedal Sparebank 1,30      
Grong Sparebank 1,15      
Harstad Sparebank 1,20      
Haugesund Sparebank 1,40      
Helgeland Sparebank 1,30      
Hemne Sparebank 1,25      
Klæbu Sparebank 1,30      
Lofoten Sparebank 1,75     Tar ikke imot nye innskudd
Melhus Sparebank 1,30      
Oppdalsbanken 1,15      
Orkla Sparebank 1,20      
Rindal Sparebank 1,25      
RørosBanken 1,25      
Skagerrak Sparebank 1,30      
Skue Sparebank 1,25      
Soknedal Sparebank 1,30      
SpareBank 1 BV 1,00      
SpareBank 1 Gudbrandsdal 0,90      
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 1,25      
SpareBank 1 Lom og Skjåk 1,35      
SpareBank 1 Nord-Norge 0,55      
SpareBank 1 Nordvest 0,80      
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 1,10      
SpareBank 1 SMN 1,00      
SpareBank 1 SR-Bank ASA 0,65      
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 1,05      
SpareBank 1 Telemark 1,25     Tar ikke imot nye innskudd
SpareBank 1 Østfold-Akershus 1,70      
SpareBank 1 Østlandet 1,00      
Sparebanken Møre 0,60      
Sparebanken Sogn og Fjordane 1,20      
Sparebanken Sør 1,30      
Sparebanken Vest -      
Stadsbygd Sparebank 1,30      
Surnadal Sparebank 1,20      
Tolga Os Sparebank 1,45     Tar ikke imot nye innskudd
Totens Sparebank -