Flytende rente vil si at banken kan justere renten i takt med markedet ellers.

Alle banker skal tilby produkt 1 som en obligatorisk konto for vergemålsmidler. Du kan alltid sette inn eller ta ut penger fra denne kontoen.

Dersom du skal sette inn eller ta ut penger fra noen av de valgfrie kontoene/produktene, må du gjøre det via den obligatoriske kontoen Produkt 1.

Produkt 1 har ingen meldingsfrist for uttak og kontoen er gebyrfri. Rentene godskrives årlig 31.12., eller ved oppsigelse. Bankers midlertidige stopp av nye innskudd i dette produktet er opplyst i kommentarfeltet.

Alle kolonnene har piler der man kan sortere på hver enkelte kolonne, for eksempel sortering fra høyeste til laveste rente.