Innenfor rammen av ditt mandat kan du foreta rettslige handlinger og råde over midler på vegne av personen du er verge for.

Du bør rådføre deg med statsforvalteren i tilfeller hvor du er i tvil, eller når det gjelder avgjørelser av særlig betydning for den som er under vergemål.

Statsforvalteren skal gi veiledning og bistand og følge med på din utførelse av vergeoppdraget, samt kontrollere vergeregnskapet. Som verge står du under tilsyn av statsforvalteren og plikter å gi de opplysninger om vergemålet som statsforvalteren ber om.