Listen under kan sorteres alfabetisk, eller fra høyeste til laveste rente eller motsatt, ved å trykke på pilene ved siden av overskriftene i hver rute. Produkter med røde tall kombinert med røde kommentarer betyr at banken ikke tar i mot nye innskudd på produktet.

Samlet oversikt
  Prod.1 Prod.2 Prod.3 Prod.5 Prod.7 Prod.9 Kommentar
Aasen Sparebank 0,75 0,75     0,75   Tar ikke imot nye innskudd
Aurskog Sparebank 1,30 1,30 0,30 0,10 1,45 1,10 Tar ikke imot nye innskudd
Bjugn Sparebank 1,30 1,40     1,45    
Romsdal Sparebank 1,30 1,40     1,70   Tar ikke imot nye innskudd
Danske Bank 0,80 0,80 -0,20        
DNB Bank ASA 0,75       1,70    
Drangedal Sparebank 1,15 1,30 0,00        
Grong Sparebank 1,15 1,15     1,30    
Harstad Sparebank 1,05 1,20     1,30    
Haugesund Sparebank 1,30 1,40     1,00    
Helgeland Sparebank 1,25 1,30     1,30    
Hemne Sparebank 1,25 1,25     1,25   Tar ikke imot nye innskudd
Klæbu Sparebank 1,10 1,30     1,75    
Lofoten Sparebank 1,50 1,75     1,95   Tar ikke imot nye innskudd
Melhus Sparebank 1,00 1,30     1,50    
Oppdalsbanken 1,15 1,15     1,50    
Orkla Sparebank 1,20 1,20     1,65   Fusjon Orkdal + Meldal = Orkla
Rindal Sparebank 1,50 1,25     1,25   Tar ikke imot nye innskudd
RørosBanken 1,15 1,25     1,25    
Skagerrak Sparebank 1,30 1,30     1,05 1,05  
Skue Sparebank 1,20 1,25     1,30    
Soknedal Sparebank 1,30 1,30     1,05    
SpareBank 1 BV 0,90 1,00     1,00    
SpareBank 1 Gudbrandsdal 0,90 0,90     0,90    
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 1,20 1,25     1,75   Tar ikke imot nye innskudd
SpareBank 1 Lom og Skjåk 1,25 1,35     1,00    
SpareBank 1 Nord-Norge 0,55 0,55     1,50    
SpareBank 1 Nordvest 0,80 0,80          
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 1,00 1,10     1,50    
SpareBank 1 SMN 0,90 1,00     1,75 1,10  
SpareBank 1 SR-Bank ASA 0,65 0,65     1,40    
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 0,95 1,05     1,40    
SpareBank 1 Telemark 1,40 1,25     1,25   Tar ikke imot nye innskudd
SpareBank 1 Østfold-Akershus 1,60 1,70     1,85    
SpareBank 1 Østlandet 1,35 1,00     1,30    
Sparebanken Møre 0,60 0,60     1,40    
Sparebanken Sogn og Fjordane 1,20 1,20     1,00    
Sparebanken Sør 1,10 1,30 0,00        
Sparebanken Vest 1,20       1,60    
Stadsbygd Sparebank 1,20 1,30     1,00    
Surnadal Sparebank 1,00 1,20     1,00    
Tolga Os Sparebank 1,20 1,45     1,50   Tar ikke imot nye innskudd
Totens Sparebank 0,80       1,20 1,20