Fylkesmannen kan opprette vergemål etter begjæring fra nære slektninger, lege eller fra personen selv. Begjæringsskjema finner du her. Fylkesmannen kan også opprette vergemål på eget initiativ hvis embetet får melding om behov fra andre. Kommunens omsorgstjeneste og institusjonen der personen bor skal melde fra fylkesmannen hvis de mener en person trenger vergemål. Skjema for melding om behov for vergemål finner du her.

Fylkesmannen skal vanligvis varsle personen saken gjelder før en sak om vergemål startes. Informasjon skal også sendes til nær familie til den saken gjelder, slik at disse kan få uttale seg om saken.

Når det opprettes vergemål skal det også oppnevnes en verge. Det kan du lese mer om her.

Når fylkesmannen oppretter vergemål skal det samtidig besluttes hvor omfattende vergemålet skal være. Vergemålet skal ikke omfatte mer enn det personen trenger hjelp til.

Det er tingretten som beslutter fratakelse av rettslig handleevne. Dette kan du lese mer om her.