Fylkesmannen skal sørge for at du som verge får nødvendig opplæring og se til at du utfører vervet på en forsvarlig måte. Opplæringen tilpasses oppdragets innhold og omfang. Du finner e-læringskurs for verger her. Dersom du ønsker nærmere informasjon, kan du ta kontakt med fylkesmannen i det fylket hvor du har eller ønsker å påta deg oppdrag.