Fylkesmannen skal sørge for at du som verge får nødvendig opplæring og se til at du utfører vervet på en forsvarlig måte. Opplæringen tilpasses oppdragets innhold og omfang. Dersom du ønsker nærmere informasjon, kan du ta kontakt med fylkesmannen i det fylket hvor du har eller ønsker å påta deg oppdrag.