Det er statsforvaltaren som handterer opplæring av verjer. Du kan kontakte din statsforvaltar for meir informasjon om når og korleis opplæringa skjer. Oversikt over statsforvaltarane finn du her