Oppdraget som verge opphører når:

  • Vergehaver fyller 18 år, og det er ikke grunn til å oppnevne verge etter fylte 18 år.
  • Vilkårene for vergemålet ikke lenger er oppfylt, og vergemålet oppheves.
  • Vergehaver dør.
  • En verge kan bli fratatt vergeoppdraget.
  • En verge kan også be om å bli fritatt fra oppdraget som verge.