Vergemål for mindreårige opphører når personen fyller 18 år. Det kan opprettes vergemål for mindreårige etter reglene som gjelder for voksne når det er nødvendig at vergemålet fortsetter etter at personen fyller 18 år.