Vergemålet opphører når vergehaveren dør. Fylkesmannen skal ellers oppheve vergemålet hvis det ikke lenger er grunnlag for vergemål. Grunnen til dette kan være at personen ikke lenger trenger hjelp, kan få hjelp på andre måter enn vergemål eller at lenger ønsker vergemål. Hvis personen selv ber om det, vil Fylkesmannen oppheve vergemålet hvis det ikke er grunn til å frata personen den rettslige handleevnen.