Hvis du ikke ønsker å være under vergemål kan du selv be om at vergemålet skal avsluttes. Siden vergemål er frivillig vil statsforvalteren da oppheve vergemålet. Andre grunner til å oppheve vergemålet kan være at du ikke lenger trenger vergemålet fordi du ikke trenger hjelp lenger eller fordi du har funnet andre måter å få hjelp på. Også nære slektninger kan be om at vergemålet skal oppheves. Statsforvalteren kan selv bestemme at vergemålet opphører når vilkårene for vergemål ikke lenger er oppfylt.