Per i dag er det 42 banker som SRF har kvalifisert i denne plasseringsordningen. Oversikt over kvalifiserte banker, mulige plasseringsalternativer og renter ligger under emne «Bank og forvaltning».

Tilbud om kvalifisering for eventuelt nye banker ble publisert gjennom Finans Norges informasjonskanaler den 20. august og frist for levering av søknad var 6. september 2019.     

Nærmere informasjon om kvalifiseringen ligger også tilgjengeligpå våre sider her.