Minoritetsrådgivere tjenestegjør ved et utvalg skoler i flere av landets fylker. De har spesiell kompetanse om problemstillinger knyttet til tvangsekteskap og æresrelatert vold. Minoritetsrådgiverne gir blant annet råd til enkeltelever, bidrar til tettere samarbeid mellom skolen, det offentlige hjelpeapparatet og frivillige organisasjoner, og har samtaler med foreldre i enkeltsaker og i grupper.

Aktuelle telefonnumre og kontaktinformasjon: