Barn har rett til å bli hørt i saker som angår dem. Etter som barnet blir eldre skal barnets syn tillegges mer vekt.

Er barnet uenig i en avgjørelse vergen har tatt, kan barnet be statsforvalteren avgjøre spørsmålet.