Hvis du mener at vergen din ikke tar vare på din økonomi eller rettighetene dine på en god måte, kan du klage på vergen til statsforvalteren. Statsforvalteren vil da undersøke om vergen har gjort feil og om det vil være bedre for deg å få en annen verge. Statsforvalteren skal også gi vergen veiledning og vurdere om det er nødvendig å gjøre noe for at vergemålet ditt skal fungere bedre. Hvis du ber om at vergen din fratas oppdraget, vil statsforvalteren oftest oppnevne en ny verge til deg. Du kan likevel ikke alltid bestemme hvem du vil ha som verge. Hvis statsforvalteren mener at den vergen du ønsker ikke er egnet for å være verge for deg kan det hende man må velge en annen.