Statens sivilrettsforvaltning (SRF) har som sentral vergemålsmyndighet igangsatt et prosjekt for å utvikle en samtalemetodikk som Fylkesmannens ansatte og vergene skal kunne benytte i møte med den som trenger verge.

Samtalemetodikken skal bidra til å gi god beslutningsstøtte. På vårt frokostseminar for lanseringen av vår årsmelding i januar presenterte vi et kort innlegg om prosjektet.

På Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norges institusjon for menneskerettigheter sitt arrangement om CRPD 21.3.19 var det mange som var engasjert i dette temaet, og vi ønsker derfor å ta opp tråden og arrangere et frokostseminar om beslutningsstøtte.

Det sentrale spørsmålet vi ønsker dialog om på dette seminaret er:

«Hva må vi være oppmerksom på når vi skal jobbe systematisk for å styrke den andres beslutningskompetanse?»

Tid: Tirsdag 9. april kl. 08:30 - 10:30

Sted: Statens sivilrettsforvaltning, Holbergs terrasse,

Påmelding innen torsdag 4. april

Program:

Kl. 08.30 – 09.00 Mingling og lett servering

Kl. 09.00 – 09.10 Velkommen og presentasjon av dagens tema v/avdelingsdirektør Line Schei Mogenstad

Kl. 09.10 – 09.30 Dialog i panel

Innlegg fra:

·         Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) - Cato Brunvand Ellingsen 

·         Nasjonalforeningen for folkehelsen  - Kristin Borg

·         Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) – Live Kroknes Berg 

 Kl. 09.30 – 10.30

«Med den andre FOR ØYE» v/ prosjektleder Liv Brauer og seniorrådgiver Josefine Haugen Jordet

Mer informasjon om vergemålsordningen