Nokre av filmane beskriv korleis verjemål fungerer, og nokre av filmane skal hjelpe verjene i oppdraget. Totalt sju korte, nye infofilmar har vi no lagt ut: