Hvis du ikke har tilgang til Skattemeldingen for den/de du er verge for, er det lagt til rette for at dette kan gjøres på følgende måte:

  1. Fylkesmannen utsteder vergefullmakt.

  2. Vergen kontakter sitt Skattekontor og legitimerer seg med vergefullmakten, slik at vergens postadresse legges inn som postadresse for vergehaver.

  3. Vergen sender kopi av vergefullmakten til Difi. Difi nullstiller innloggings-profil i Min Id på vergehaver – dersom det foreligger slik innloggings-profil. Difis brukerstøtte kan kontaktes på brukerstotte@difi.no eller telefon 800 30 300. Hvis du ringer brukerstøtten, må du ha klart vergehaverens fulle fødsels- og personnummer. Brukerstøtte vil sjekke i sitt system om det er registrert verge på den aktuelle personen.

  4. Vergen bestiller så kodebrev for vergehaver og får det tilsendt til egen postadresse.

  5. Vergen kan da logge seg inn i Altinn, og kan bla få tilgang til vergehavers Skattemelding og Skatteoppgjør.

Alternativt må vergen kontakte sitt lokale Skattekontor og legitimere seg med sin vergefullmakt for å få Skattemelding for den/de vedkommende er verge for.

Dersom vergehaver selv har dekket utgifter til vergegodtgjørelse, skal dette føres som fradrag i vedkommende sin Skattemelding under punkt 3.3.7. Rett til fradrag gjelder både utgiftsdekning og godtgjøring. Fradraget skal føres for faktiske utgifter som er påført vergehaver i ligningsåret.