Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Søkeord
Sorter på
Avansert søk

Innledning om fremtidsfullmakter - Vergemålsportalen

Demens og annen alvorlig sykdom kan gjøre at du en gang i fremtiden trenger hjelp. Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på, skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv.
2021-04-15
[/Fremtidsfullmakt/Hva er en fremtidsfullmakt?/Innledning]

Når kan fremtidsfullmakten stadfestes? - Vergemålsportalen

Når kan fremtidsfullmakten stadfestes? - Vergemålsportalen. Når kan fremtidsfullmakten stadfestes...
2021-04-15
[/Fremtidsfullmakt/Når fremtidsfullmakten trer i kraft/Stadfesting av fullmakten/Når kan fremtidsfullmakten stadfestes?]

Ulike fullmakter - Vergemålsportalen

demens eller alvorlig svekket helbred, må fullmakten også være en fremtidsfullmakt. Dette kalles en...
2021-01-15
[/Generelt om vergemål/Alternativer til vergemål/Vedvarende fullmakter]

Stadfesting av fullmakten - Vergemålsportalen

Stadfesting av fullmakten - Vergemålsportalen. Stadfesting av fullmakten . En fremtidsfullmakt...
2021-04-15
[/Fremtidsfullmakt/Når fremtidsfullmakten trer i kraft/Stadfesting av fullmakten]

Bestem hva fullmakten skal omfatte - Vergemålsportalen

du selv som bestemmer hva fremtidsfullmakten skal regulere. Fullmakten kan omfatte både økonomiske og...
2021-04-15
[/Fremtidsfullmakt/Når du skal lage en fremtidsfullmakt/Fremtidsfullmaktens innhold og utforming/Hva skal fullmakten omfatte?]

Alternativer til vergemål - Vergemålsportalen

vanligvis heller ikke være behov for vergemål hvis man har skrevet en fremtidsfullmakt som er gyldig. Dette...
2018-01-23
[/For deg som har eller trenger verge/Jeg ønsker/trenger verge/Alternativer til vergemål]

Innhold og utforming - Vergemålsportalen

fremtidsfullmakt Fremtidsfullmakten må være skriftlig, og det må gå klart frem at fullmakten er ment å ha en...
2021-04-15
[/Fremtidsfullmakt/Når du skal lage en fremtidsfullmakt/Fremtidsfullmaktens innhold og utforming]

Hvem kan være fullmektig? - Vergemålsportalen

ha fylt 18 år på tidspunktet fremtidsfullmakten skal benyttes, og fullmektigen kan ikke selv ha verge...
2021-04-15
[/Fremtidsfullmakt/Hva er en fremtidsfullmakt?/Hvem kan være fullmektig?]

Politiet - Vergemålsportalen

Postet av Kristian Nicolai Stakset-Gundersen Publisert 18. desember 2019 vergemål, fremtidsfullmakt...
2019-12-18
[/Generelt om vergemål/Negativ sosial kontroll/Hvem kan du henvende deg til?/Politiet]

Dommer - Vergemålsportalen

advokatverger Postet av Kristian Nicolai Stakset-Gundersen Publisert 06. april 2020 vergemål, fremtidsfullmakt...
2020-04-06
[/Generelt om vergemål/Regelverk/Lover og regler/Dommer]

Opplæring - Vergemålsportalen

. Publisert 12. desember 2017 | Oppdatert 15. januar 2021 vergemål, fremtidsfullmakt, verge...
2021-01-15
[/For verge/representant/Enslig mindreårig asylsøker/Min rolle som representant/Opplæring]

Informasjonsfilmar - Vergemålsportalen

-Gundersen Publisert 18. mai 2020 | Oppdatert 15. januar 2021 vergemål, fremtidsfullmakt, verge...
2021-01-15
[/For verge/representant/For deg som er verge/Opplæring/Informasjonsvideoar]

Fratakelse av vergeoppdrag - Vergemålsportalen

dersom statsforvalteren finner at dette nødvendig av andre grunner. vergemål, fremtidsfullmakt, verge...
2021-01-15
[/For verge/representant/Opphør av vervet/Fratakelse av vergeoppdrag]

Hvis vergehaver dør - Vergemålsportalen

knyttet til skifte av boet må rettes til tingretten. vergemål, fremtidsfullmakt, verge...
2021-01-15
[/For verge/representant/Opphør av vervet/Hvis vergehaver dør]

Tilsyn med vergene - Vergemålsportalen

på en måte som er i tråd med lov, forskrift og vedtak. vergemål, fremtidsfullmakt, verge...
2021-01-15
[/For verge/representant/For deg som er verge/Tilsyn av verge]

Plikter og rettigheter - Vergemålsportalen

22. januar 2018 | Oppdatert 15. januar 2021 vergemål, fremtidsfullmakt, verge...
2021-01-15
[/For verge/representant/Enslig mindreårig asylsøker/Min rolle som representant/Plikter og rettigheter]

Minoritetsrådgivere i skolen - Vergemålsportalen

Nicolai Stakset-Gundersen Publisert 18. desember 2019 vergemål, fremtidsfullmakt, verge skole...
2019-12-18
[/Generelt om vergemål/Negativ sosial kontroll/Hvem kan du henvende deg til?/Minoritetsrådgivere i skolen]

Kompetanseteamet - Vergemålsportalen

. desember 2019 vergemål, fremtidsfullmakt, verge...
2019-12-18
[/Generelt om vergemål/Negativ sosial kontroll/Hvem kan du henvende deg til?/Kompetanseteamet]

Hvordan søker jeg? - Vergemålsportalen

. Publisert 13. desember 2017 | Oppdatert 15. januar 2021 vergemål, fremtidsfullmakt, verge...
2021-01-15
[/For pårørende/Kjenner du noen som trenger verge?/Hvordan søker jeg?]

Gavebrev og testament - Vergemålsportalen

av arv. Publisert 13. desember 2017 | Oppdatert 15. januar 2021 vergemål, fremtidsfullmakt, verge...
2021-01-15
[/Generelt om vergemål/Alternativer til vergemål/Gavebrev og testament]

Selvbestemmelse - Vergemålsportalen

. desember 2017 | Oppdatert 15. januar 2021 vergemål, fremtidsfullmakt, verge...
2021-01-15
[/Generelt om vergemål/Mindreårige/Selvbestemmelse]

Legalfullmakt - Vergemålsportalen

| Oppdatert 23. januar 2018 vergemål, fremtidsfullmakt, verge...
2018-01-23
[/Generelt om vergemål/Alternativer til vergemål/Legalfullmakt]

Klage på verge - Vergemålsportalen

annen. Publisert 12. desember 2017 | Oppdatert 15. januar 2021 vergemål, fremtidsfullmakt, verge...
2021-01-15
[/For deg som har eller trenger verge/Jeg har verge/Klage på verge]

Dine rettigheter - Vergemålsportalen

vergemål, fremtidsfullmakt, verge...
2021-07-05
[/For deg som har eller trenger verge/Jeg ønsker/trenger verge/Hva gjør vergen?/Dine rettigheter]

Helsetjenestene - Vergemålsportalen

-Gundersen Publisert 18. desember 2019 vergemål, fremtidsfullmakt, verge...
2019-12-18
[/Generelt om vergemål/Negativ sosial kontroll/Hvem kan du henvende deg til?/Helsetjenestene]

Opprettelse - Vergemålsportalen

lese mer om her . Publisert 13. desember 2017 | Oppdatert 15. januar 2021 vergemål, fremtidsfullmakt...
2021-01-15
[/Generelt om vergemål/Voksne/Opprettelse]

Din rolle som representant - Vergemålsportalen

mindreårige. Publisert 12. desember 2017 | Oppdatert 23. januar 2018 vergemål, fremtidsfullmakt, verge...
2018-01-23
[/For verge/representant/Enslig mindreårig asylsøker/Min rolle som representant]

Hvordan blir jeg en representant? - Vergemålsportalen

. Publisert 12. desember 2017 | Oppdatert 15. januar 2021 vergemål, fremtidsfullmakt, verge...
2021-01-15
[/For verge/representant/Enslig mindreårig asylsøker/Representantordningen/Hvordan blir jeg en representant?]

Kontakt oss - Vergemålsportalen

fremtidsfullmakter. Det er også statsforvalterens oppgave å veilede publikum. Har du spørsmål relatert til vergemål...
2021-06-01
[/Forside/Populære lenker/Kontakt oss]

Vergegodtgjøring - Vergemålsportalen

finner du her . Publisert 12. desember 2017 | Oppdatert 15. januar 2021 vergemål, fremtidsfullmakt, verge...
2021-01-15
[/Generelt om vergemål/Mindreårige/Vergegodtgjøring]

Vergegodtgjøring - Vergemålsportalen

finner du her . Publisert 18. januar 2018 | Oppdatert 15. januar 2021 vergemål, fremtidsfullmakt, verge...
2021-01-15
[/Generelt om vergemål/Voksne/Vergegodtgjøring]

Godtgjøring - Vergemålsportalen

. desember 2017 | Oppdatert 15. januar 2021 vergemål, fremtidsfullmakt, verge...
2021-01-15
[/For verge/representant/Enslig mindreårig asylsøker/Min rolle som representant/Godtgjøring]

Skjema for utskrift - Vergemålsportalen

Her finn du skjema som kan lastast ned, men fleire av skjemaa finst óg i digitale versjonar. På grunn av coronasituasjonen er arkivfunksjonen hjå statsforvaltaren lågare enn vanleg, og det er til stor hjelp om flest mogleg se
2021-06-22
[/Skjema for utskrift]