Du som verge har som hovedregel regnskapsplikt for midler du disponerer for vergehaveren.

Regnskapsplikten er enkel og oppfylles slik:

  1. årlig utfylling av et skjema hvor du som verge blant annet erklærer at regnskapsplikten er oppfylt - også kalt fullstendighetserklæring
  2. innsending av detaljerte kontoutskrifter for hele året for vergekontoen (den eller de konti du har disposisjonsrett til – uavhengig om du har brukt den eller ikke) og årsoppgaver
  3. innsending av skattemeldingen (selvangivelsen) for den du er verge for

Du trenger ikke føre et ordinært regnskap med inn- og utbetalinger.

Du kan lese mer om vergens regnskapsplikt her

Hvis du trenger hjelp med utfylling og innsending av vergeregnskapet, kan du lese vår guide på dette her.