Er du ektefelle, samboer, forelder, barn eller søsken til en person som trenger verge, kan du begjære opprettelse av vergemål. I begjæringen skal du begrunne hvorfor familiemedlemmet ditt trenger verge. Her finner du skjema som kan brukes ved begjæring om vergemål.

Hvis du ikke er en av slektningene som kan begjære vergemål, kan du likevel melde fra til fylkesmannen hvis du kjenner noen som trenger en verge. Fylkesmannen vil kunne hente inn informasjon som er nødvendig for å vurdere om personen kan få opprettet vergemål for seg.