Ordinære vergemål skal være frivillige. I de siste ukene har det vært mye oppmerksomhet rundt den såkalte «Tolga-saken.» Når det gjelder vergemål, er det satt lys på at personene saken gjelder ikke ønsket vergemål. Vergemålene ble derfor opphevet. Et av vedtakene ble opphevet av Statens sivilrettsforvaltning og to av Fylkesmannen i Hedmark.

 

Et ordinært vergemål er et tilbud til de som tilfredsstiller visse medisinske vilkår i vergemålsloven § 20 og som har behov for verge. I lys av medieoppslagene er det kommet spørsmål om hvordan et vergemål kan oppheves hvis en person ikke ønsker vergemålet. Dette er regulert i vergemålsloven § 63. Dersom noen har fått opprettet et ordinært vergemål og ikke ønsker dette, kan de be fylkesmannen om at vergemålet oppheves. Da må de ta kontakt med fylkesmannen i det fylket de bor.

 

I tillegg til ordinære vergemål som er frivillige, kan domstolene i enkelte tilfeller avsi dom om vergemål hvor personen motsetter seg dette. Personen kan da bli fratatt den rettslige handleevnen til å gjennomføre enkelte disposisjoner. Det er strenge vilkår for når domstolene kan opprette vergemål med fratakelse av rettslig handleevne.  Dersom en person ønsker å endre et slikt vergemål, må det normalt sendes inn ny stevning, og behandles av domstolen.