Dersom du ønsker å bli representant må du sende inn en søknad til statsforvalteren hvor du begrunner hvorfor du ønsker å bli representant. Sammen med søknaden må du også sende inn CV, oppgi referanser og levere politiattest. 

For å bli oppnevnt som representant må du være egnet for oppdraget. På generelt grunnlag stiller statsforvalteren krav til at du har god kjennskap til det norske samfunnet og norsk offentlig forvaltning. Videre må du beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig. Det vil også bli foretatt en individuell vurdering av om du er egnet til å påta deg et konkret oppdrag. Enkelte enslige mindreårige asylsøkere kan ha særlige behov som tilsier at en representant med lang erfaring eller spesiell kompetanse bør påta seg oppdraget.

Den mindreåriges ektefelle eller samboer kan ikke oppnevnes som representant. Det samme gjelder personer som jobber med beskyttelsessaken, personer som utøver omsorgsansvar, og den mindreåriges advokat. Øvrige slektninger bør heller ikke oppnevnes som representant, da det kan oppstå inhabilitetsproblemer.