Hvis vergehaver dør må du gi beskjed til fylkesmannen så snart som mulig. Ditt oppdrag som verge vil opphøre ved vergehavers død. Du skal i dette tilfellet levere sluttregnskap, vergefullmakt og eventuelt krav om godtgjøring til fylkesmannen.  Fylkesmannens forvaltningsansvar av finansielle midler opphører ved vergehavers død.

Spørsmål knyttet til skifte av boet må rettes til tingretten.