Vergemål er et hjelpetiltak for personer som på grunn av en sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse trenger hjelp til å ta vare på økonomien sin eller rettighetene sine. Vergemål er frivillig. Tvungent vergemål som kalles fratakelse av rettslig handleevne kan du lese mer om her.